Nemurenu Machi no Oujisama ~ Prince of the Sleepless Town ~ - Japan -

Zenrosai Hall / Space Zero

Kimeru, Urano Kazumi, Ayukawa Taiyou, Matsuda Ryo, Katou Ryousuke, Ise Daiki, Ibuka Katsuhiko, Kimura Atsushi, Torigoe Yuki, Kitamura Ryo, Saki Masato
Japanese
No
No